0 2256 4000 ต่อ 81105
champscenter@chula.md

เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ CHAMPS Center

กิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (CHAMPS Center)

กิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (CHAMPS Center)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563: 09.00 น.: ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง ชั้น 16 อาคาร สธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
          ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Healthcare Advanced Multi-Profession Simulation Center: CHAMPS)” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการกิจกรรม และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ ระหว่างศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การใช้หุ่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสถานที่เพื่อการเรียนการสอน และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ทางศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง ได้ดำเนินการรับรองในระดับนานาชาติ จาก Society for Simulation Healthcare: SSH อีกด้วย
photo&news credit by ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ #@medicine.chulalongkornuniversity Home #MDCU #SCTC #CSSC

สามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางอื่นๆ
IG: innovation_mdcu
Line OA: @481hrgro
Twitter: @CHAMPS_Center
Facebook: @champscenter

line