0 2256 4000 ต่อ 81105
champscenter@chula.md

CU VET Skill lab Center เยี่ยมชม CHAMPS Center

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ CHAMPS Center

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ CHAMPS Center

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565: 13.00 น.: ณ ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (CSSC) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
          ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง แพทย์ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันต้อนรับ ผศ. สพ.ญ. ดร. แนน ช้อยสุนิรชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. น.สพ. ดร. เจนภพ สว่างเมฆ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาและรับรองหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ ศูนย์ CHAMPS (Chulalongkorn Healthcare Advanced Multi-Profession Simulation Center) เพื่อศึกษารายละเอียดและแนวทางในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานทางการศึกษาจาก The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) ภายใต้มาตรฐานทางการศึกษา European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา CU VET Skill lab Center ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองมาตรฐานการศึกษาของทางสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางอื่นๆ
IG: innovation_mdcu
Line OA: @481hrgro
Twitter: @CHAMPS_Center
Facebook: @champscenter

line