0 2256 4000 ต่อ 81105
champscenter@chula.md

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ มอ

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.           โดยมี รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง นางสาวณัฏฐ์จรีย์ พลวัน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง และทีมแพทย์ช่วยสอน พญ.นงนภัส อัศวมาศบันลือ พญ.พิชญ์ชณัณ อบเชยเทศ นพ.ศิรวิชญ์ หิรัญนิรมล นพ.พสุการณ์ สังข์กระแสร์ นพ.ชณัฐ ปิยพงศ์โกวิท และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อมนำชม ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (CSSC) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 11 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางอื่นๆ
IG: innovation_mdcu
Line OA: @481hrgro
Twitter: @CHAMPS_Center
Facebook: @champscenter

line