0 2256 4000 ต่อ 81105
champscenter@chula.md

Activities

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ มอ

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ CU VET Skill lab Center ครั้งที่ 2

CHAMPS Center เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

CSSC เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนจาก NIST International School

ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียน NIST International School

CU VET Skill lab Center เยี่ยมชม CHAMPS Center

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ CHAMPS Center

SiMSET เยี่ยมชม CHAMPS Center

ศูนย์ CHAMPS แพทย์จุฬาฯ เปิดบ้านต้อนรับ ศูนย์ SiMSET ศิริราช

ศูนย์ CHAMPS คว้าการรับรองในระดับนานาชาติ

ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย คว้าการรับรองในระดับนานาชาติ

เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ CHAMPS Center

กิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (CHAMPS Center)

กรมแพทย์ทหารอากาศ เยี่ยมชม CHAMPS Center

คณาจารย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์ (ศูนย์ CHAMPS)

line