0 2256 4000 ต่อ 81105
cssc.mdcu@chula.md

กิจกรรมภายในศูนย์ฯ

...
เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ CHAMPS

กิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (ศูนย์ CHAMPS)

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19 ระยะ3 ได้อย่างปลอดภัย

...
Simulation Education

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนโดยระบบปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Education)

...
เยี่ยมชมดูงาน มจธ.

เยี่ยมชมดูงานโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

...
Acting Coach

โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ป่วยจำลอง

...
Simulation Training in Obstetric Emergencies
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 8 ปี 2562

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น7

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 7 ปี 2562

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 6 ปี 2562

...
อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจำลอง รุ่นที่ 2

การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจำลอง รุ่นที่ 2 ปี 2562 โดยมี ผศ.พันพัสสา ธูปเทียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ

...
อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจำลอง รุ่นที่ 1

การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจำลอง รุ่นที่ 1 ปี 2562 โดยมี ผศ.พันพัสสา ธูปเทียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 5 ปี 2562

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น4

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 4 ปี 2562

...
CHAMPS ศึกษาดูงาน BDMS Simulation Center

คณาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ ศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพ

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 3 ปี 2562

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 2 ปี 2562

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR รุ่น1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
CPR ใครก็ทำได้ ลองทำดู ขอแค่รู้หลักการ รุ่นที่ 1 ปี 2562

line