0 2256 4000 ต่อ 81105
cssc.mdcu@chula.md

ห้องเรียน

CSSC map
คลิกชื่อห้องด้านล่างเพื่อดูรูปห้อง

หุ่นจำลองสถานการณ์เด็กโต


หุ่นจำลองสถานการณ์ผู้ใหญ่


หุ่นจำลองสถานการณ์การคลอด


หุ่นจำลองสถานการณ์เด็กแรกเกิด


หุ่นจำลองสถานการณ์เด็กเล็ก

ห้องเรียนและห้องประจำรายวิชา Rehabilitation Medicine


ห้องเรียนอเนกประสงค์


ห้องเรียนอเนกประสงค์


ห้องเรียนอเนกประสงค์
ห้องเรียนอเนกประสงค์ห้องเรียนอเนกประสงค์

ห้อง OPD


ห้อง OPD


ห้อง OPD


ห้องหัตถการฝึกเจาะน้ำไขสันหลังและห้องเรียนอเนกประสงค์


ห้อง OPD


ห้องทำหัตถการจักษุวิทยา


ห้องทำหัตถการสเมียร์เลือดและอื่นๆ


ห้องทำหัตถการ โสต ศอ นาสิกวิทยาห้องประชุมและห้องเรียนอเนกประสงค์
บรรจุคนได้ 50 คน

ห้องทำหัตถการออร์โธปิดิกส์


วิชาเรียนของแต่ละวันท่านอาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถติดต่อขอจองห้องเรียนได้ที่เบอร์ 0 2256 4000 ต่อ 81105

line