0 2256 4000 ต่อ 81105
cssc.mdcu@chula.md

หุ่นหัตถการ

...
SimMan 3G

หุ่นผู้ใหญ่จำลองสถานการณ์

...
SimMan ACLS

หุ่นผู้ใหญ่จำลองสถานการณ์

...
SimMan Essential

หุ่นผู้ใหญ่จำลองสถานการณ์

...
Resusci Anne® CPR

หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

...
Little Anne QCPR

หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แบบครึ่งตัว

...
Trainer AED

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบฝึกซ้อม

...
CPRmeter2

เครื่องประเมินอัตราการทำCPR

...
Airway Management Trainer

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ

...
Femoral Vascular Access Lower Torso Ultrasound Model

ชุดฝึกทักษะการใส่สายสวนหลอดเลือดดำบริเวณต้นขา

...
Arterial Arm Model with Hand Pump

ชุดฝึกการใส่สายสวนหลอดเลือดดำบริเวณแขน

...
Central Venous Access Ultrasound Training Model

ชุดฝึกทักษะการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณคอและทรวงอก

...
CVC Insertion Simulator II

หุ่นฝึกใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณคอและทรวงอก

...
Regional Anesthesia Ultrasound Training Block Model

โมเดลฝึกทักษะการอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดและเส้นประสาท

...
UGEO PT60A

เครื่องอัลตร้าซาวน์สำหรับการฝึกและการสอน

...
The C-MAC® Monitor

ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์

...
Defibrillator

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

...
Philips Lumify

Philips Lumify - Ultrasound on your compatible smart device

...
Ultrasound Examination Training Model (ABDFAN)

หุ่นฝึกการทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

...
ULTRASOUND HD60

Color Doppler Ultrasound Diagnostic System

...
Harvey The Cardiopulmonary Patient Simulator

หุ่นจำลองฝึกวินิจฉัยโรคทางระบบหายใจและปวด

...
SAM II - The Student Auscultation Manikin

หุ่นตรวจฟังร่างกาย SAM

...
Arterial Arm Stick Kit

หุ่นแขนจำลองสำหรับเจาะหลอดเลือดแดง

...
Abdominal Examination Trainer

หุ่นฝึกตรวจช่องท้อง

...
RespiSim®

To effectively teach mechanical ventilation, you need a simulated patient that the ventilator responds to like it would a real patient.

...
Spinal Injection Simulator

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง

...
Anatomage Table

โต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงสอนกายวิภาค

...
Episiotomy Trainer

การฝึกเย็บฝีเย็บ

...
Vaginal Examination Simulator

หุ่นฝึกตรวจภายใน

...
Placenta Removal Simulator

หุ่นฝึกล้วงรก

...
Amniotomy Simulator

หุ่นฝึกเจาะน้ำคร่ำ

...
Marsupialization of Bartholin Cyst Simulator

หุ่นฝึกการผ่าระบายก้อนและหนองออกของบาร์โธลินช์ซีสต์

...
IUD Training Model

หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด

...
Birth Simulator

หุ่นฝึกทำคลอด

...
Birth Simulator

หุ่นฝึกทำคลอด

...
PROMPT Flex Birthing Simulator Advanced

หุ่นฝึกทำคลอด

...
Maternal and Premature Newborn Care Patient Simulator

หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้า

...
Leopold Maneuver Model

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจครรภ์ผ่านหน้าท้อง

...
Vaginal Packing Training Model

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในช่องคลอด

...
Advanced Breast Examination Trainer

หุ่นฝึกการตรวจเต้านม

...
SimMom

หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง

...
EYE Examination Simulator

หุ่นจำลองฝึกตรวจตา

...
Eye Foreign Body Removing Model

หุ่นจำลองสำหรับฝึกเขี่ยสิ่งแปลกปลอมในตา

...
Stereo fly test

อุปกรณ์การทดสอบภาพสามมิติ

...
Hand & Wrist for Joint Injection

หุ่นฝึกฉีดยาที่ข้อมือ

...
Elbow for joint Injection

หุ่นฝึกฉีดยาข้อศอก

...
Shoulder for Joint Injection

หุ่นฝึกฉีดยาที่หัวไหล่

...
The model drilled water from the knee

หุ่นจำลองเจาะน้ำออกจากเข่า

...
Extensor/Flexor Tendon Repair Simulator

หุ่นสาธิตการฝึกต่อเส้นเอ็นมือ

...
Epicondylitis Injection Model

หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อศอก

...
Wrist Dislocation Model

หุ่นฝึกดึงข้อกระดูกปลายแขน

...
Shoulder Dislocation Model

หุ่นฝึกดึงข้อกระดูกบริเวณหัวไหล่

...
Knee Joint Aspiration and Skeletal Traction Simulator

หุ่นฝึกการเจาะน้ำจากข้อเข่าและการดึงผ่านกระดูก

...
Foot & Ankle for Joint Injection

หุ่นจำลองเท้าสำหรับการฝึก Nerve Block

...
Adult Human Skull Model

Beauchene Adult Human Skull Model

...
Skeleton Model

หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์

...
Ear Model

Ear Model, 3 times life size, 4 part (หุ่นหู)

...
Ear Syringing Trainer, White

หุ่นฝึกวินิจฉัยโรคทางหู

...
Ear Examination Simulator

หุ่นฝึกวินิจฉัยโรคทางหูแบบมีขี้หูเทียม

...
Ear Foreign Body Removal Model

หุ่นฝึกการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู

...
Otosim2

จำลองส่องตรวจหู

...
Nasal Foreign Body Removal Model

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก

...
Anterior Nasal packing Model

หุ่นฝึกห้ามเลือดในจมูกและการเจาะคอ

...
Nose Bleed/Epistaxis Trainer

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในจมูกด้วยระบบไฟฟ้า

...
COOPDECH Video Laryngoscope Portable

กล้องส่องลาริงซ์ชนิดวิดิทัศน์

...
Laerdal ALS Baby

หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง

...
Newborn PEDI® Simulator

หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กทารก

...
Baby Anne

หุ่นเด็กฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

...
Infant Airway Management Trainer

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด

...
Baby Care Manikin

หุ่นจำลองเด็กทารกแรกเกิดฝึกการพยาบาล

...
Child Injection Simulator

หุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาเด็ก

...
Intraosseous Simulator

หุ่นสาธิตการฝึกให้สารน้ำและยาทางกระดูก

...
Child Lumbar Puncture Simulator

หุ่นสาธิตการฝึก LP/spinal injection เด็ก 1 ขวบ

...
Child Catheterization - Boy

หุ่นสาธิตการสวนปัสสาวะเด็กชายอายุ 5 ปี

...
Child Catheterization - Girl

หุ่นสาธิตการสวนปัสสาวะเด็กหญิงอายุ 5 ปี

...
Resusci Junior Basic and SkillGuide

หุ่นเด็กโตช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

...
MegaCode Kid

MegaCode Kid is a realistic manikin for training in a wide range of pediatric advanced life saving skills in pre-hospital emergencies.

...
Sim Junior

หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กโต

...
Sim NewB

หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ

...
Baby Sim

หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก

...
Newborn Baby

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด

...
Ultrasound Pediatric Central Line Training Model

หุ่นจำลองสำหรับฝึกแทงหลอดเลือดดำในเด็ก

...
Basic Catheterization Trainer

หุ่นฝึกสวนปัสสาวะชายและหญิง

...
Nasogastric Tube Feeding Simulator

Nasogastric Tube Feeding Simulator NG, OG and PEG

...
NChest Drain & Needle Decompression Trainer

This manikin simulates human chest including lungs ribs and overlying skin.

...
Central Venous Cannulation Simulator

หุ่นฝึกใส่สายสวนที่ central vein

...
Prostate Exam Simulator

หุ่นฝึกตรวจต่อมลูกหมาก

...
Rectal Examination Trainer

หุ่นฝึกการตรวจต่อมลูกหมากและทวารหนัก

...
Thoracentesis Simulator

หุ่นสาธิตการเจาะปอด

...
Abdominal Paracentesis

หุ่นสาธิตการเจาะช่องท้อง

...
Breast Cancer Examination Trainer

หุ่นฝึกตรวจเต้านม

...
Ingrowing Toenail Trainer

หุ่นฝึกถอดเล็บเท้า

...
Skin Pad

แผ่นหนังเทียมฝึกเย็บแผล

...
Skin Treatment Training

แผลเทียม

...
Ostomy Model

หุ่นฝึกดูแลทวารเทียมทางหน้าท้อง

...
Stoma Care Torso

หุ่นฝึกการดูแลทวารเทียมทางหน้าท้อง

...
Abdominal Examination Trainer

หุ่นฝึกตรวจหน้าท้อง

...
Inspection and Palpation of Breast Cancer Training Model

หุ่นจำลองการฝึกตรวจพยาธิสภาพเต้านม

line